2019

SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 5 : Kamatkedvezményből származó jövedelem

Változás 2019. január 1-jétől. A munkáltatónak meghatározott feltételek fennállása esetén nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, ha ugyanazon magánszemély részére a folyósítás évét megelőző négy évben (lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt) 10 millió forintot meg nem haladó összeget juttat. Átmeneti rendelkezés alapján az említett értékhatár megállapításához a 2019. január 1-jét követően nyújtott lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni.

SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 4 : Adómentes juttatások

A cafeteria rendszer adózási szabályainak átalakítása miatt a törvény hatályon kívül helyezi

a lakáscélú munkáltatói támogatás,
a mobilitási célú lakhatási támogatás,
a kockázati biztosítás más személy által fizetett díja,
a diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói juttatás
adómentességének feltételeit meghatározó rendelkezéseket.

SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 3 : Egyes meghatározott juttatások

Változás 2019. január 1-jétől. Nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a korábban az Szja tv. 70. § (1a) bekezdésében szabályozott munkáltató által belső szabályzat alapján vagy minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. Ezek a juttatások munkavállalók esetében ezentúl bérjövedelemként viselik a közterheket.

SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 2 : Béren kívüli juttatások

Változás 2019. január 1-jétől. Kizárólag a Szép-kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. Az éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg (évi 100 ezer forint) nem minősül béren kívüli juttatásnak.

SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 1 :  Családi kedvezmény

A családi kedvezmény mértéke
Változás 2019. január 1-jétől. Két eltartott esetén a jogosultak kedvezményezett eltartottanként havi (116 670 forint helyett) 133 330 forinttal csökkenthetik az összevont adóalapba tartozó jövedelmüket.