Auditpont news

Számlával kapcsolatos adatszolgáltatások változásai 2018

Az áfatörvény 2018-ban hatályba lépő módosításainak legnagyobb része az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő forgalmi adózási eljárási kérdések átemeléséről szól, azaz érdemi változásokat nem jelentenek. Ezen szabályok mellett a számlázóprogramok online adatszolgáltatásának törvénybeli implementációja jelenti az érdemi módosításokat.

Az áfarendszerben 2018-ban beálló legjelentősebb módosulás a számlázórendszerek online adatszolgáltatási kötelezettségének bevezetése. 2018. július 1-jén lép hatályba a Számlázási rendelet (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet) módosítása, mely a számlázóprogramok online bekötésének részletszabályait tartalmazza. A 2018. július 1-jétől már hatályos szabályok szerint ugyanis a számlázóprogramoknak az alábbi számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok tekintetében automatikus, online adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik,

– ha a számlán, vagy a számlával egy tekintet alá eső okiraton szereplő vevő magyar adóalany, és

– az áthárított adó eléri a 100 ezer forintot, vagy meghaladja azt, vagy

– az előbbiek szerinti jelentésköteles számlát módosító okirat esetén, határértéktől függetlenül.

Az adatszolgáltatás időpontja a tervek szerint a számla lezárása lesz, azaz az az időpont, amikor a számlán további módosítás elvégzésére már nincs lehetőség, ezáltal nem befolyásolja az adatszolgáltatást a számla nyomtatásának, átadásának időpontja sem. Az adatszolgáltatás struktúrája már régóta elérhető, illetve szintén aktív az https://onlineszamla.nav.gov.hu oldal is, mely egyrészt tartalmazza az adatszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges XSD állományt, valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó legfrissebb információkat is. A tesztelés során lehetőség lesz az előállított XML állományok megfelelőségét is tesztelni (melyek struktúrája adatexport struktúrájára épül, azonban nem egyezik meg azzal teljes mértékben), melyhez előzetes regisztráció szükséges a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerében (KOBAK).

2018. január 1-jén indul a számlázóprogramok online bekötésének első fázisa, melynek során a fejlesztők tesztelhetik az egyedi adatfájlfeltöltéseken túl a számlázóprogramok adatszolgáltatási funkcióját. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az adatszolgáltatás a számlázó program kötelező funkciója, melynek emberi beavatkozás nélkül eleget kell tennie, ezáltal a tesztelési fázis kiemelt fontosságú, hiszen 2018. július 1-jétől szabályosan kizárólag olyan számlázóprogramokkal lehetséges számlát kiállítani, melyek rendelkeznek a fenti előírásoknak megfelelő és működő adatszolgáltatási funkcióval.

Az adatszolgáltatás technikai feltételeinek informatikai fejlesztése mellett azonban egyéb teendői is felmerülnek az adóalanyoknak: javasolt ugyanis áttekinteni, hogy számlázási rendszerük minden, az áfatörvény, illetve a Számlázási rendelet által előírt szabálynak megfelel, így például a sztorno és új szála közötti hivatkozás megfelelő-e, illetve önszámlázás esetében a folyamat és a kibocsátott számla is megfelel-e az előírásoknak. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott számlák a fenti feltételek fennállása esetében automatikusan elküldésre kerülnek majd az adóhatóság részére 2018. július 1-jétől, mindenképpen javasolt a számlázási folyamat ellenőrzése, illetve szükséges esetben módosítása is.

A számlázóprogramok adatszolgáltatásán túl az adóalanyok által adott adatszolgáltatási kötelezettség (belföldi összesítő jelentés benyújtása) is felülvizsgálatra került az áfatörvény módosítása kapcsán. 2018 júliusától számlakibocsátói oldalon nem szükséges az összesítő nyilatkozat alkalmazása, kizárólag akkor, ha az adóalany nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával bocsátotta ki az értékhatárnak megfelelő számlát.

A javaslat továbbra is előírja, hogy 2018. januártól az adóalanyok az áfabevallásukkal együtt kötelesek úgynevezett összesítő jelentést adni partneri szinten azon általuk kibocsátott és befogadott számlák egyes adatairól, amelyekben az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 1 000 000 forintot. A befogadott számlák tekintetében csak azon, fenti feltételnek megfelelő számlákról kell adatot szolgáltatni, amelyek tekintetében az adóalany adólevonási jogot gyakorolt. A javaslat lehetővé teszi, hogy az adóalany döntése szerint az értékhatár alatti számlákról is adatot szolgáltasson. 2018. július 1-jei hatályba lépéssel a törvény új alapokra helyezi a számlaszintű adatszolgáltatást. A javaslat egyrészt 1 millió forintról 100 ezer forintra csökkenti azt az értékhatárt, amely elérése esetén a számla adatairól adatszolgáltatást kell teljesíteni, másrészt a kiállított, illetve kibocsátott számlák esetében nem a számlát kibocsátó áfabevallásának gyakoriságához köti az adatszolgáltatást, továbbá a számla áfatörvény szerinti kötelező adattartalmáról kéri az adatszolgáltatást. A javaslat a kibocsátott számlák tekintetében megkülönbözteti a nyomtatvány számlákat, és a számlázó programmal kiállított számlákat. Számlázó programmal kiállított számlák esetén azonnali elektronikus adatszolgáltatást ír elő a javaslat, míg nyomtatvány számlák esetében a számlában szereplő áthárított adó összeghatárától függően heti vagy napi rendszerességu adatszolgáltatást. Ez utóbbi esetében az adatszolgáltatás egy erre a célra rendszeresített weblapon kell teljesíteni.

A befogadott számlák esetében lévő adatszolgáltatás változatlan formában fennmarad.

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a legfontosabb szempontokat a 2018. júliusi adatszolgáltatásra vonatkozóan:

Időpont 2018. július 1-jéig 2018. július 1-jétől
Érintett számlák adótartalma, Ft 1 000 000 100 000
Számlakiállító kötelezettsége
Nyomtatvánnyal* Bevalláshoz kapcsolódó  adatszolgáltatás Kibocsátás esetén

(1) 100-500 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla esetén

(2) 500 ezer forint adótartalmat elérő számla esetén

 

Adatszolgáltatási határidő

(1) heti adatszolgáltatás

 

 

(2) napi adatszolgáltatás

Módosítás/ érvénytelenítés esetén

(1) 100-500 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla esetén

(2) 500 ezer forint adótartalmat elérő számla esetén

 

Adatszolgáltatási határidő

 

(1) öt napon belüli

 

 

(2) naptári napon belül

Programmal A számlázórendszer on-line adatszolgáltatásán túl nincs külön adatszolgáltatás
Számlabefogadó kötelezettsége Bevalláshoz kötött adatszolgáltatási kötelezettség

* A nyomtatvánnyal előállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatást 2018. július 1-jétől az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületén kell teljesíteni.

(forrás:adózóna)

Categories: Áfa