SZJA VÁLTOZÁSOK 2019 / 4 : Adómentes juttatások

Adómentes juttatások

Változás 2019. január 1-jétől. A cafeteria rendszer adózási szabályainak átalakítása miatt a törvény hatályon kívül helyezi

  • a lakáscélú munkáltatói támogatás,
  • a mobilitási célú lakhatási támogatás,
  • a kockázati biztosítás más személy által fizetett díja,
  • a diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói juttatás

adómentességének feltételeit meghatározó rendelkezéseket.

E juttatások munkavállaló esetében bérjövedelemként viselik a közterheket.

Átmeneti rendelkezés szerint a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben az Szja tv. 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az elszámolásra irányuló időpontig.

[Lásd az 1995/CXVII. törvény 95. § (5) bekezdésében és számú melléklet 2. 7. és 9.3. pontjában.]

 

Belépőjegy, bérlet adómentessége

Változás 2019. január 1-jétől. A kifizető a magánszemély részére sportrendezvényre és/vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet mindkét célra külön-külön a minimálbért meg nem haladó értékben adómentesen juttathat. (Korábban a sportrendezvényre nem volt értékbeli korlát, míg a kulturális szolgáltatás esetén az adóévben legfeljebb 50 ezer forint összegű juttatás volt adható.)

Csak akkor adómentes a juttatás, ha a belépőjegy, bérlet nem visszaváltható (ide nem értve a magánszemély részére ki nem osztott belépők, bérletek visszaváltását).

További feltétele az adómentességnek, hogy a juttatás utalvány formájában nem adható (például a kultúrautalvány nem adómentes).

[Lásd az 1995/CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pont 28. alpontjában.]

Forrás: HVG

 

A 2019. évi adóváltozások, illetve az adómentes juttatásokkal kapcsolatosan 
felmerülő további kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! 

Tekintse meg egyéb bérügyi szolgáltatásainkat.
Categories: Auditpont News, SZJA