Így csökkentheti társasági adóját, ha gépeket szerez be

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (tao-törvény) előírása szerint a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye és a kamat alapján érvényesíthető adókedvezmény is állami támogatásnak minősül a közösségi előírások szerint.

A tao-törvény előírása szerint beruházás alapján adóalap-csökkentéssel az

– adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó élhet, ha igénybe kívánja venni a kedvezményt,

– a kedvezmény – többek között – a korábban még használatba nem vett (új) a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke alapján érvényesíthető, amelynek a növénytermesztéshez vásárolt gépek feltehetően megfelelnek,

– a kedvezmény abban az adóévben alkalmazható, amely adóév egészében az adózó valamennyi tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) az adózón kívül kizárólag magánszemély (ideértve az MRP-t is) volt.

A támogatás az adózás előtti eredményt csökkentő tétel 9 százaléka. Az adókedvezmény feltétele pedig, hogy a hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján minősüljön kis- és középvállalkozásnak az adózó.

Az adókedvezmény a hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe.

Mértéke az adóévben megfizetett kamattal egyezik meg. Az adókedvezmény azon korábban bekövetkező adóévben vehető utoljára igénybe, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie, vagy amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.

 

Forrás:adózóna

Categories: Társasági adó