Látványcsapatsport-támogatás: módosultak az igazolási és a visszafizetési szabályok

Változott a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet, derül ki a 2017/204. számú Magyar Közlönyből.

A 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet mától hatályos módosítása szerint a támogatott szervezetnek, ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során
– olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy
– olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,
a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül írásban bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek.

Írásban le kell továbbá mondania az igénybe nem vett támogatásról, valamint elszámolni a támogatás igénybe vett részének felhasználásáról.

(forrás:adózóna)

Categories: Társasági adó